Rail 4G Router

Rail 4G RouterSizing Table

Name HF8102  >> HF8104  >>
Image HF8102 HF8104
Wireless Standard 802.11 b/g/n 802.11 b/g/n
Frequency Range 2.412GHz-2.484GHz 2.412GHz-2.484GHz
StorageTemp. -45 ~ 105掳C
Operating System Linux Linux
Ethernet LAN锛? WAN锛?
Rate LTE FDD锛?0Mbps(UL)锛?150Mbps(DL) TDD锛?5Mbps(UL)锛?130Mbps(DL)**** WCDMA 5.76Mbps(UL)锛?42Mbps(DL) TD-SCDMA 2.2Mbps(UL)锛?4.2Mbps(DL) ****CMDA 1.8Mbps(UL)锛?.1Mbps(DL) ****GSM/GPRS/EDGE 9.6Mbps(UL)锛?4.4Mbps(DL) LTE FDD锛?0Mbps(UL)锛?150Mbps(DL) TDD锛?5Mbps(UL)锛?130Mbps(DL) WCDMA 5.76Mbps(UL)锛?42Mbps(DL) TD-SCDMA 2.2Mbps(UL)锛?4.2Mbps(DL) CMDA 1.8Mbps(UL)锛?.1Mbps(DL) GSM/GPRS/EDGE 9.6Mbps(UL)锛?4.4Mbps(DL)
Network Protocol IP锛孴CP锛孶DP锛孌HCP锛孌NS锛孒TTP Server/Client锛孉RP锛?BOOTP锛?AutoIP锛? ICMP锛學eb socket锛?Telnet锛寀PNP锛?NTP
Network Mode AP AP
Transmit Power WIFI:802.11b: +20dBm(Max.) 802.11g: +18dBm(Max.) 802.11n: +15dBm(Max.) GPRS:Class 4(33dBm卤2dB) for GSM900 Class 1(30dBm卤2dB) for DCS1800 Class E2(27dBm卤3dB) for GSM900 8-PSK Class E2(26dBm卤3dB) for DCS1800 8-PSK Class 3(24dBm+1/-3dB) for WCDMA Class 2(24dBm+1/-3dB) for TD-SCDMA Class 3(23dBm卤2dB) for LTE FDD Class 3(23dBm卤2dB) for LTE FDD WIFI:802.11b: +20dBm(Max.) 802.11g: +18dBm(Max.) 802.11n: +15dBm(Max.) GPRS:Class 4(33dBm卤2dB) for GSM900 Class 1(30dBm卤2dB) for DCS1800 Class E2(27dBm卤3dB) for GSM900 8-PSK Class E2(26dBm卤3dB) for DCS1800 8-PSK Class 3(24dBm+1/-3dB) for WCDMA Class 2(24dBm+1/-3dB) for TD-SCDMA Class 3(23dBm卤2dB) for LTE FDD Class 3(23dBm卤2dB) for LTE FDD
Receive Sensitivity WIFI: 802.11b: -89dBm 802.11g: -81dBm 802.11n: -71dBm 802.11b: -89dBm 802.11g: -81dBm 802.11n: -71dBm
Working Current ~300mA@9V
Interface Standard 4 RJ45
Protection 鐢垫簮闃叉帴鍙?闈欑數锛?KV鎺ヨЕ鏀剧數锛?5KV绌烘皵鏀剧數 娴秾锛氬樊妯?KV锛屽叡妯?KV
Security Protocol SSL v3 AES 128Bit DES3
Processor/Frequency MIPS/580MHz MIPS/320MHz
Internet Type 4G/3G/GSM/GPRS 4G/3G/GSM/GPRS
SIM Card 1.8V/3V 1.8V/3V
Work Temp. -40 ~ 85掳C -40 ~ 85掳C
Storage Temp. -45 ~ 105掳C, 5 ~ 95% RH锛坣o condensation锛?/td> -45 ~ 105掳C, 5 ~ 95% RH锛坣o condensation锛?/td>
Multi-Slot Class GPRS Class 12
Terminal Device Class Class B